Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 38, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Aktualności

« cofnij


.

Uwaga mieszkańcy Powiatu Wałbrzyskiego!!!

Każda osoba która potrzebuje wsparcia lub porady za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu ma możliwość skorzystania z

PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

 Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. 

W siedzibie Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu w ramach specjalistycznego poradnictwa przyjmują:

            Specjalista ds. osób PFRON –   od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 15.00 tel. 74 66 66 322 lub 74 66 66 321

Formy wsparcia i pomocy:

    II.      Specjalista pracy z rodziną  / pracownik socjalny (obszar pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej) – od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 15.00 tel. 74 66 66 307

Formy wsparcia i pomocy:

   III.        Psycholog / terapeuta  – środa, czwartek i piątek poradnictwo udzielane jest po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub osobistym albo za pośrednictwem pracownika socjalnego tel. 74 66 66 307

Forma wsparcia i pomocy:

  IV.        Poradnictwo prawne

Forma wsparcia i pomocy:

-        Klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu  w zakresie realizowanych zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, mają dostęp za pośrednictwem PCPR-u do obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Wałbrzych. Mieszkańcy potrzebujący porad prawnych w innym niż w/w zakresie mają możliwość skorzystania z Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, który zlokalizowany jest również w Starostwie Powiatowym (pok. 13 na parterze) w następujących godzinach:

poniedziałek w godz.  9.00 – 13.00

wtorek w godz. 12.30 - 16.30

środa, czwartek, piątek w godz. 9.00 – 13.00.

-        Osoby znajdujące się w kryzysie mogą również uzyskać nieodpłatnie specjalistyczne poradnictwo prawne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 2a tel. 74 840 57 72 lub 74 840 57 67.« cofnij

Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl