Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 38, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Aktualności

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |


dodano dnia: 25-06-2020 10:59:26

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy, informuje, że w dniu 16 czerwca 2020 r. została wypowiedziana umowa z Bankiem Spółdzielczym Oddział w Głuszycy w sprawie prowadzenia bezpłatnych rachunków dla świadczeniobiorców Ośrodka. W związku z powyższym od miesiąca września 2020 r. Bank będzie pobierał opłaty za prowadzenie rachunku zgodnie z taryf opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Bank Spółdzielczym w Świdnicy.

Posiadacz rachunku ma prawo przed datą wejścia w życie zmian:

- wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym;

- zgłosić sprzeciw nie wypowiadając umowy, co skutkuje jej wygaśnięciem z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian;

- brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.


więcej »dodano dnia: 09-06-2020 15:12:45

 

 

Niniejszym informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy nr 1/D/2020 z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie czasu pracy w 2020roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy, dzień 12 czerwca 2019 roku jest dniem wolnym od pracy, w związku z czym Ośrodek będzie nieczynny.


więcej »dodano dnia: 23-03-2020 13:49:09

Dostarczanie żywności osobom w kwarantannie


więcej »dodano dnia: 17-03-2020 13:05:57

 

POMOC ZAKUPOWA OSOBOM STARSZYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM I CHORYM

 

Główny Inspektorat Sanitarny i władze Głuszycy apelują, by osoby starsze i chore pozostawały  w domach, maksymalnie ograniczyły przebywanie w miejscach publicznych. Z pomocą w załatwianiu zakupów, wykupu recept pomogą pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy


więcej »dodano dnia: 16-03-2020 10:28:52
 
 
 
 
SZANOWNI MIESZKAŃCY GŁUSZYCY.
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce dotyczącą rozprzestrzeniania się koronwirusa SARS-Cov-2, na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania Ośrodek będzie nieczynny dla klientów.
 


więcej »


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl