Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 38, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Aktualności

« cofnij


.

Jednym z głównych założeń projektu jest objęcie 10 osób wsparciem w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i objęcie ich systemem teleopieki.

Bransoletki mają za zadanie monitorować stan zdrowia seniorów i wywołać szybką reakcję służb ratowniczych w przypadku zagrożenia życia.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2019 roku Rada Miejska w Głuszycy przyjęła Uchwałą Gminny Program Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów na lata 2019-2025 pn. "Nasz Senior”, w ramach którego powstał program Teleopieka – Bransoletka Życia w Gminie Głuszyca. Wówczas wsparciem w ramach programu objęto 16 seniorów z terenu Gminy.

Program, dzięki Burmistrzowi Głuszycy został przedłużony o kolejny rok, tym samym 16 seniorów jest nadal objętych nieodpłatnym monitoringiem do kwietnia 2021 roku.

Dzięki realizacji projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca!”, wsparciem objęto kolejnych 10 seniorów. 22 grudnia 2020 roku seniorzy otrzymali bransoletki oraz zostali przeszkoleni z obsługi urządzeń. Zakup urządzeń oraz monitoring współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Koordynacją teleopieki oraz usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy.

Obecnie teleopieką objętych jest 26 seniorów z terenu Gminy Głuszyca.« cofnij

Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl