Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 38, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Wspieranie rodziny

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy

prowadząc rozpoznanie zainteresowaniem świadczenia usług na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
ogłasza
wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji:

 rodziny wspierającej 

Funkcjonowanie rodzin wspierających  reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Warunki, które winny być spełnione przez kandydatów na pełnienie funkcji rodziny wspierającej

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie w:

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Rodzina wspierająca zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Rodzina wspierająca nie realizuje swoich działań zawodowo – nie otrzymuje wynagrodzenia. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci.

 

Oferta winna zawierać:

  1. Wniosek kandydatki/kandydata do pełnienia funkcji rodziny wspierającej  zawierający w szczególności motywację do pełnienia funkcji rodziny wspierającej oraz sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej (Załącznik Nr 1)
  2. Oświadczenie kandydatki/kandydata do pełnienia funkcji rodziny wspierającej. (Załącznik Nr 2)

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„ Wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji rodziny wspierającej”.

 

Oferty można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy  lub przesyłać pocztą na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Grunwaldzka 38
58-340 Głuszyca

Załącznik Nr 1 Wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodziny wspierającej

Załącznik Nr 2 Oświadczenie

 

Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl