Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 38, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Aktualności

« cofnij


.

Przedmiotem projektu jest realizacja usług związanych z aktywną integracją społeczno-zawodową 64 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

Wsparcie jest kierowane do osób zamieszkujących zgodnie z KC teren powiatów wrocławskiego, kłodzkiego i wałbrzyskiego - projekt realizowany będzie wyłącznie na obszarze objętym programem rewitalizacji, w okresie od 2021-07-01 do: 2023-06-30.

W ramach projektu zaplanowano:

- realizację wsparcia mającego na celu poprawę ich obecnej sytuacji społecznej poprzez przeprowadzenie działań związanych z poradnictwem i wsparciem dopasowanym do ich indywidualnych potrzeb natury społecznej oraz poprawy funkcjonowania i nawiązywania relacji z otoczeniem;

- realizację wsparcia mającego na celu poprawę ich obecnej sytuacji zawodowej poprzez skorzystanie z poradnictwa zawodowego mającego na celu dokonanie diagnozy ich obecnej sytuacji zawodowej oraz określenie dalszych możliwych działań zarówno pod kątem własnych zasobów jak i możliwości oferowanych przez projekt, a także pośrednictwa pracy;
- realizację działań mających na celu udzielenie wsparcia zgodnego z ich indywidualnymi potrzebami w zakresie zgodnym z zapisami wniosku.

Uczestnicy projektu uzyskają dostęp do wysokiej jakości usług psychologicznych, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń podnoszących kwalifikacje oraz staży.
Oferowane wsparcie:
- Doradztwo  psychologiczne
- Poradnictwo  prawne
- Poradnictwo  rodzinne
- Doradztwo zawodowe
- Coaching - wsparcie w zakresie wzmocnienia kompetencji społecznych
- Warsztaty kompetencyjne
-Kursy zawodowe
- Szkolenia komputerowe
- Pośrednictwo pracy
- Zwrot kosztów dojazdu na poradnictwo, doradztwo i szkolenia
- Trzymiesięczny staż zawodowy (miesięczne wynagrodzenie 1536,50 zł
netto)
W załączniku przesyłamy ulotkę informacją.
Pozostajemy do dyspozycji i udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania.

Kontakt:
Lucyna Karaś
Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Przedsiębiorczości"
Tel . 717899215

 

 « cofnij

Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl