Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 38, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Aktualności

« cofnij


.

3. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
4. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
5. pozostające bez zatrudnienia (są bierni zawodowo lub bezrobotni, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);
6. nie są osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności (lub objetymi dozorem elektronicznym)
7. niskich kwalifikacjach
8. w wieku 50+
9. korzystające z PO PŻ
10. z niepełnosprawnościami.
W ramach projektu oferujemy:
• diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu
• poradnictwo specjalistyczne (prawne, rodzinne, psychologiczne)
• poradnictwo zawodowe
• warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych
• szkolenia zawodowe
• pośrednictwo pracy
• staż zawodowy
Uczestnicy projektu otrzymają:
• stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
• zwrot kosztów dojazdu,
• egzaminy zawodowe,
• catering.
Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu - 74 8456 343


« cofnij

Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl