Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 38, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Aktualności

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


dodano dnia: 22-06-2017 11:38:22

więcej »dodano dnia: 05-05-2017 13:45:18

więcej »dodano dnia: 24-04-2017 09:55:13

więcej »dodano dnia: 01-03-2017 09:58:06

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁUSZYCY INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DNIU 21 KWIETNIA 2017 ROKU (PIĄTEK) OŚRODEK CZYNNY JEST OD GODZINY 7:30 DO GODZINY 15:30 ORAZ W DNIU 22 KWIETNIA 2017 R. (SOBOTA) OŚRODEK CZYNNY JEST OD GODZINY 7:30 DO GODZINY 15:30 A DZIEŃ 02 MAJA 2017 R. JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

 


więcej »dodano dnia: 15-02-2017 08:54:14

 

 

 

Fundacja „Promyk Słońca”, w partnerstwie z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, realizuje projekt „Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska”.  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie Społeczne, Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

Okres realizacji projektu: styczeń 2017 r. – grudzień 2019 r.

Cel projektu: zaspokojenie potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców powiatów: wałbrzyskiego, M. Wałbrzych, wołowskiego, wrocławskiego i M. Legnica w zakresie usług asystenckich.

Planowane efekty:
- zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług asystenckich w lokalnej społeczności,
- ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług asystenckich,
- umożliwienie osobom z niepełnosprawnością samodzielnego i niezależnego funkcjonowania społecznego, edukacyjnego oraz zawodowego,
- polepszenie funkcjonowania faktycznych opiekunów osób z niepełnosprawnością,
- wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu:
- przeszkolimy i zatrudnimy 30 asystentów osobistych,
- zapewnimy stałe wsparcie co najmniej 50 osobom z niepełnosprawnością,
- zrealizujemy ponad 37500 godzin usług i 4050 godzin usług wolontariackich.

Całkowita wartość projektu: 1 544 352,00 zł, dofinansowanie: 1 455 252,00 zł.

Biuro projektu:

Fundacja "Promyk Słońca"
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

tel. 71 7950 951
e-mail: bank.asystentow@promykslonca.pl


więcej »


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl