Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 38, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Aktualności

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |


dodano dnia: 21-12-2012 14:15:37

    Głuszyca: 14.12.2012 r.

Ogłoszenie

  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy ogłasza otwarty konkurs ofert na usługę nieprzekraczająca w skali roku wartości kwoty 14 000 EURO dot: kompleksowego sprawienia pochówku dla podopiecznych OPS Głuszyca.

Oferty należy składać w siedzibie OPS przy ulicy Grunwaldzkiej 38 w Głuszycy w terminie do 27.12.2012 r . do godz. 12.00

Oferta winna wskazywać ostateczne ceny z uwzględnieniem VAT  jakimi obciążany będzie OPS z następujących czynności:

-          zakup trumny

-          Krzyż + tabliczka

-          Kopanie i zasypanie grobu

-          Niesienie trumny

-          Przewiezienie zwłok z miejsca zgonu do kaplicy cmentarnej.

 

Z wyłonionym oferentem zawarta zostanie umowa w przedmiocie usługi na okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.


więcej »dodano dnia: 30-11-2012 08:51:15

 

Apel do mieszkańców gminy Głuszyca

 

Okres zimowy jest dla wielu osób trudny w codziennym funkcjonowaniu. Wiele osób pozostaje bez dachu nad głową, koczując na klatkach schodowych, strychach, piwnicach, przystankach lub ogródkach działkowych. Co roku staramy się monitorować miejsca w których najczęściej można spotkać osoby bezdomne. Aby jednak reagować natychmiastowo potrzebujemy również uwag i wskazówek mieszkańców.  Dlatego Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z ogromną prośbą o informowanie pod niżej wskazanymi numerami telefonów o każdej zauważonej przez Państwa sytuacji wskazującej, iż życie ludzkie może być zagrożone z uwagi na wychłodzenie lub zamarznięcie. Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka.

Ośrodek Pomocy Społecznej – 74 8456 343

Komisariat Policji – 74 8456 317 lub 997


więcej »dodano dnia: 19-11-2012 12:52:48

więcej »dodano dnia: 14-11-2012 09:28:01

 
 
ROK 2012 ROKIEM SENIORA !

1 stycznia rozpoczął się Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Rok ten był okazją, by uświadomić sobie, że żyjemy coraz dłużej, a starzejące się społeczeństwo stawia przed nami nowe wyzwania. Zadaniem, przed którym stanęły kraje członkowskie, było tym razem promowanie społecznej oraz zawodowej aktywności osób starszych, a także upowszechnienie wiedzy o szansach i możliwościach, jakie daje życie seniorów. W Polsce cele te są realizowane poprzez różnego rodzaju wydarzenia, takie jak: konferencje, debaty, festiwale czy kampanie informacyjne. Na terenie kraju były także prowadzone badania i sondaże w zakresie aktywności osób starszych. W mediach ogólnopolskich prowadzono kampanie społeczne, które promowały idee Europejskiego Roku 2012. Wiele działań odbywało się na szczeblu lokalnym, wśród nich m.in. 16 regionalnych konferencji. Nasz samorząd aktywnie włączał w życie społeczne głuszyckich seniorów. Dla tej grupy mieszkańców nigdy nie zabrakło zaszczytnego miejsca przy okazji organizowanych i obchodzonych uroczystości lokalnych czy wydarzeń kulturalno-oświatowych.

Dziś nadarza się szczególna okazja by poprzez życzenia z okazji Światowego Dnia Seniora przypadającego na 14 listopada, podziękować temu bogatemu w doświadczenie życiowe pokoleniu osób starszych, za to że wspierają życie naszej małej społeczności lokalnej, życząc im wielu pogodnych, radosnych dni w zdrowiu i szczęściu.


więcej »dodano dnia: 11-09-2012 09:33:32


więcej »


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl