Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 55, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Aktualności

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


dodano dnia: 15-05-2012 13:41:29

więcej »



dodano dnia: 05-04-2012 14:08:46

 W ramach realizowanego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską Europejski Fundusz Społeczny ,,Klub Integracji Społecznej na Wsi” odbyło się dzisiaj spotkanie wielkanocne uczestników projektu.

10 uczestników wraz ze swoimi rodzinami  podzieliło się ,,jajkiem wielkanocnym” życząc sobie wzajemnie Radosnych i Pogodnych Świąt Wielkiej Nocy przepełnionych nadzieją i miłością. Uczestnicy przyjęli również życzenia złożone przez Dyrektora projektu panią Małgorzatę  Bukalską z Forum Aktywności Lokalnej, a także Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej panią Joannę Fornalską. Całość spotkania uświetnił smakowity świąteczny poczęstunek, któremu towarzyszyły serdeczne rozmowy z organizatorem projektu jak i pracownikami OPS w Głuszycy.


   


więcej »



dodano dnia: 04-04-2012 14:31:29
 

 

,,Aktywna integracja” po raz piąty realizowana w Gminie Głuszyca.

Gmina Głuszyca pozyskała na rok 2012 w ramach POKL realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu ,,Trzy kroki do aktywności” Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie:7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej kwotę 200 tyś złotych. Środki te w całości wykorzystane będą na zaplanowane i przyjęty pozytywną oceną formalną przez instytucję pośredniczącą tu: DWUP z siedzibą we Wrocławiu działania dla mieszkańców Naszej gminy objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy.

Jak co roku działania mają charakter wspierający aktywizację zawodową osób bezrobotnych i stanowią od 5 lat trwały element uzupełniający działania Powiatowych Urzędów Pracy ze strony Gminy, bowiem aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych to główna kompetencyjna działalność instytucji urzędów pracy. Priorytetem jednak projektu w roku 2012 będzie działalność skupiona wokół aktywizacji społecznej. Zaplanowano bowiem poradnictwo doradcy społecznego, doradcy zawodowego i psychologa, czyli specjalistów których w codziennej pracy brakuje w Naszej gminie. Psycholog będzie zatrudniony przez okres 5 m-cy i będzie świadczył usługi wspierające i  udzielał fachowych porad Naszym mieszkańcom w wielorakich ich problemach. Szeroka gama działań środowiskowych jakie zaplanował OPS, a mianowicie imprezy integracyjne dla mieszkańców naszej Gminy których głównym celem jest integracja wszystkich środowisk w Gminie zaplanowane są na okres letni. W tej grupie działań można wymienić następujące planowane imprezy:,, Dzieci Głuszycy” – oferta skierowana do wszystkich najmłodszych mieszkańców Naszej Gminy i ich rodziców – gry i zabawy ,,bez końca” w trakcie których rozpowszechniane będą informacje na temat praw dziecka (czerwiec 2012). Następnie w lipcu – impreza integracyjna dla mieszkańców pt ,,Potyczki rodzinne” –  promująca wartości rodziny. Obie imprezy przewidują wspaniałą oprawę muzyczną, wspólną zabawę i  darmowe jadło dla wszystkich uczestników. Często naszym sąsiadem jest osoba niepełnosprawna, która czuje się wyobcowana z życia społecznego dlatego w sierpniu odbędzie się impreza integracyjna mieszkańców z osobami niepełnosprawnymi pt,, Dzień godności osoby niepełnosprawnej”. O prawach osób niepełnosprawnych i instytucjach im pomagającym informować Nas będą pracownicy Ośrodka.

Projekt zapewni zdobycie nowego zawodu i nowych kwalifikacji w następujących kierunkach: Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej oraz Kierowca – Kurier z elementami przedstawicielstwa handlowego. Ten ostatni blok pozwoli również na zdobycie prawa jazdy Kat.B.

Warto w tym miejscu przypomnieć , że od roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej dzięki skutecznej aplikacji pozyskał dla Gminy Głuszyca w ramach działań pomocowych osobom bezrobotnym bądź nieaktywnym zawodowo 649 675,74 zł.


więcej »



dodano dnia: 29-02-2012 10:40:18
 
INFORMUJEMY, ZE W DNIU 28 LUTEGO 2012 R. NASTĄPIŁA ZMIANA ADRESU E-MAIL OŚRODKA, PROSIMY KIEROWAĆ POCZTĘ NA ADRES:

ops@opsgluszyca.pl

 

 

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość kontaktu z pracownikami poszczególnych komórek na poniższe adresy e-mail:

Dyrektor Ośrodka Pomocy

Joanna Fornalska

 j.fornalska@opsgluszyca.pl

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Główny Księgowy

Mariola Kamińska

m.kaminska@opsgluszyca.pl

Inspektor ds. Księgowości

Małgorzata Włochal

g.wlochal@opsgluszyca.pl

 

SEKCJA PRACY SOCJALNEJ

Pracownicy socjalni:

Ewa Szyszka

e.szyszka@opsgluszyca.pl

Ludmiła Janicka

l.janicka@opsgluszyca.pl

Katarzyna Starzyńska

k.starzynska@opsgluszyca.pl

Jowita Seidel

j.seidel@opsgluszyca.pl

Ewa Sławik

e.slawik@opsgluszyca.pl

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Kierownik komórki

Danuta Mendlicka

d.mendlicka@opsgluszyca.pl

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Anna Kasperowicz - Adamczyk

a.kasperowicz@opsgluszyca.pl

Referent ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Bartłomiej Nerllo

b.nerlo@opsgluszyca.pl


więcej »



dodano dnia: 02-02-2012 08:20:09
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy prowadzi zbiórkę używanego sprzętu rehabilitacyjnego.
 
Jeżeli w Państwa domu lub piwnicy znajduje się niepotrzebny, przez nikogo nie użytkowany sprzęt, prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Zbieramy między innymi takie przedmioty jak:
•    kule ortopedyczne
•    balkoniki do chodzenia
•    wózki inwalidzkie
•    łóżka rehabilitacyjne
•    trójkołowe rowery rehabilitacyjne
•    stacjonarne rowery rehabilitacyjne
•    inny sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia pomocnicze

Państwa dar może ułatwić innym osobom funkcjonowanie w środowisku. Istnieje możliwość odbioru sprzętu z miejsca zamieszkania przez pracownika tut. Ośrodka - prosimy jedynie, aby był w dobrym stanie (bez uszkodzeń uniemożliwiających użytkowanie).
Numer telefonu – 74-84-56-343
Z góry serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc!

więcej »


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl