Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 38, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Aktualności

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |


dodano dnia: 28-08-2012 12:54:05

 

WAŻNE dla mieszkańców!!!

 

Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina o konieczności złożenia wniosków na świadczenia rodzinne oraz na Fundusz Alimentacyjny na okres świadczeniowy 2012/2013. Wnioski na fundusz alimentacyjny przyjmowane są od dnia 1 sierpnia b. r., natomiast na świadczenia rodzinne od dnia 1 września b. r. w siedzibie OPS przy ul. Grunwaldzkiej 38. (WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH "INFORMACJE DLA KLIENTA")


więcej »dodano dnia: 27-06-2012 13:05:40

 

POTYCZKI RODZINNE POTYCZKI RODZINNE

Zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego z UE EFS ,,Trzy kroki do aktywności” współgrającego z założeniami przyjętej dla Gminy Głuszyca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych już 1 lipca b.r (niedziela) odbędzie się kolejna impreza integracyjna dla mieszkańców pod nazwą ,,Potyczki rodzinne”. Będzie to nie tylko wspólne biesiadowanie mieszkańców gminy, ale przede wszystkim dobre współzawodnictwo sportowe rodzin. Zaplanowane atrakcje przewidziane są zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci.

Pracownicy socjalni w ramach dni otwartych dla mieszkańca udzielać będą informacji na temat uprawnień do pomocy społecznej jak i korzystając z okazji przeprowadzą kampanię informacyjną dot. przemocy w rodzinie.

Początek imprezy zaplanowano na godz.14.00 na stadionie miejskim przy ul. Dolnej. Zapraszamy zarówno rodziny jak i osoby samotne do wspólnej zabawy. Wszystkie przewidziane atrakcje są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców Naszej Gminy.

 

Następna przewidziana impreza integracyjna zaplanowana w ramach projektu odbędzie się pod nazwą ,,Dzień godności osoby niepełnosprawnej”już 4 sierpnia b.r (sobota) w Ogrodzie Jordanowskim.

 


więcej »dodano dnia: 15-05-2012 13:41:29

więcej »dodano dnia: 05-04-2012 14:08:46

 W ramach realizowanego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską Europejski Fundusz Społeczny ,,Klub Integracji Społecznej na Wsi” odbyło się dzisiaj spotkanie wielkanocne uczestników projektu.

10 uczestników wraz ze swoimi rodzinami  podzieliło się ,,jajkiem wielkanocnym” życząc sobie wzajemnie Radosnych i Pogodnych Świąt Wielkiej Nocy przepełnionych nadzieją i miłością. Uczestnicy przyjęli również życzenia złożone przez Dyrektora projektu panią Małgorzatę  Bukalską z Forum Aktywności Lokalnej, a także Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej panią Joannę Fornalską. Całość spotkania uświetnił smakowity świąteczny poczęstunek, któremu towarzyszyły serdeczne rozmowy z organizatorem projektu jak i pracownikami OPS w Głuszycy.


   


więcej »dodano dnia: 04-04-2012 14:31:29
 

 

,,Aktywna integracja” po raz piąty realizowana w Gminie Głuszyca.

Gmina Głuszyca pozyskała na rok 2012 w ramach POKL realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu ,,Trzy kroki do aktywności” Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie:7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej kwotę 200 tyś złotych. Środki te w całości wykorzystane będą na zaplanowane i przyjęty pozytywną oceną formalną przez instytucję pośredniczącą tu: DWUP z siedzibą we Wrocławiu działania dla mieszkańców Naszej gminy objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy.

Jak co roku działania mają charakter wspierający aktywizację zawodową osób bezrobotnych i stanowią od 5 lat trwały element uzupełniający działania Powiatowych Urzędów Pracy ze strony Gminy, bowiem aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych to główna kompetencyjna działalność instytucji urzędów pracy. Priorytetem jednak projektu w roku 2012 będzie działalność skupiona wokół aktywizacji społecznej. Zaplanowano bowiem poradnictwo doradcy społecznego, doradcy zawodowego i psychologa, czyli specjalistów których w codziennej pracy brakuje w Naszej gminie. Psycholog będzie zatrudniony przez okres 5 m-cy i będzie świadczył usługi wspierające i  udzielał fachowych porad Naszym mieszkańcom w wielorakich ich problemach. Szeroka gama działań środowiskowych jakie zaplanował OPS, a mianowicie imprezy integracyjne dla mieszkańców naszej Gminy których głównym celem jest integracja wszystkich środowisk w Gminie zaplanowane są na okres letni. W tej grupie działań można wymienić następujące planowane imprezy:,, Dzieci Głuszycy” – oferta skierowana do wszystkich najmłodszych mieszkańców Naszej Gminy i ich rodziców – gry i zabawy ,,bez końca” w trakcie których rozpowszechniane będą informacje na temat praw dziecka (czerwiec 2012). Następnie w lipcu – impreza integracyjna dla mieszkańców pt ,,Potyczki rodzinne” –  promująca wartości rodziny. Obie imprezy przewidują wspaniałą oprawę muzyczną, wspólną zabawę i  darmowe jadło dla wszystkich uczestników. Często naszym sąsiadem jest osoba niepełnosprawna, która czuje się wyobcowana z życia społecznego dlatego w sierpniu odbędzie się impreza integracyjna mieszkańców z osobami niepełnosprawnymi pt,, Dzień godności osoby niepełnosprawnej”. O prawach osób niepełnosprawnych i instytucjach im pomagającym informować Nas będą pracownicy Ośrodka.

Projekt zapewni zdobycie nowego zawodu i nowych kwalifikacji w następujących kierunkach: Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej oraz Kierowca – Kurier z elementami przedstawicielstwa handlowego. Ten ostatni blok pozwoli również na zdobycie prawa jazdy Kat.B.

Warto w tym miejscu przypomnieć , że od roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej dzięki skutecznej aplikacji pozyskał dla Gminy Głuszyca w ramach działań pomocowych osobom bezrobotnym bądź nieaktywnym zawodowo 649 675,74 zł.


więcej »


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl