Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 55, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Aktualności

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


dodano dnia: 29-11-2011 15:18:29

więcej »dodano dnia: 10-10-2011 14:24:30

 WAŻNA INFORMACJA DLA PRZYSZŁYCH RODZICÓW ORAZ OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE (INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ POD PONIŻSZYM LINKIEM)

 

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka oraz w sprawie rządowego wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne


więcej »dodano dnia: 13-05-2011 07:56:17
Ważna informacja dla świadczeniobiorców pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych

 

Uwaga: od dnia 1 marca 2010 przysługują zwolnienia z opłat abonamentowych rtv na podstawie zmiany ustawy o opłatach abonamentowych. Oznacza to, że osoby:

  1. które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2010 roku tj. poniżej 1 612,49 zł brutto,
  2. które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej,
  3. spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
  4. bezrobotne oraz
  5. pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne

począwszy od dnia 1 marca 2010 r. mogą dopełnić w urzędzie pocztowym formalności związanych z uzyskaniem zwolnienia od opłat abonamentowych.

Osoby uzyskujące zwolnienie od opłat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym w urzędzie pocztowym przedłożą dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwolnienia oraz wypełnią dostępne w każdym urzędzie pocztowym: "Formularz zwolnienia z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych" i druk wymaganego oświadczenia. Osoby, które dopełnią powyższych formalności w marcu br. zwolnienie od opłat abonamentowych uzyskają od dnia 1 kwietnia br. Wówczas obowiązane są do uiszczenia opłat do marca br. włącznie. Opłaty uiszczone z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc (np. za rok 2010 lub pozostałe miesiące podlegały będą zwrotowi za okres od następnego miesiąca po dokonaniu zmiany). Zwrot nastąpi za pomocą przekazu pocztowego na adres abonenta (podany we wniosku o rejestrację odbiorników rtv).

 

Informację wprowadziła: K.Starzyńskawięcej »dodano dnia: 28-02-2011 12:38:14

 Informujemy, że PCK o/Głuszyca z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 26 (za CK MBP-wejście od strony byłej kawiarni) dla wszystkich osób wymagających pomocy posiada odzież, obuwie, żywność (na zasadzie pozyskania z Banku Żywności lub zbiórek) oraz niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego  i rehabilitacyjny.

Bliższych informacji w sprawach niecierpiących zwłoki można uzyskać od przewodniczącej koła PCK w Głuszycy Pani Barbary Dzięcioł tel. 665 10 11 65. prosimy jednak telefonować wyłącznie w sprawach bardzo pilnych.

PCK czynne jest w każdy wtorek w godz. 9-13.

                                                                                                                         Informację wprowadziła:K.Starzyńska


więcej »dodano dnia: 30-11-2010 11:18:28

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej realizuje obecnie projekt "Strefa Aktywnych Kobiet". Celem projektu jest promocja idei zarządzania wiekiem oraz przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w wieku średnim i starszym. Chcemy przełamywać stereotypy i przekonywać pracodawców, że zróżnicowanie wieku i płci pracowników jest dużą szansą dla ich firmy. Projekt skierowany jest również do osób, które chcą po ukończeniu pięćdziesiątego roku życia rozpocząć ciekawą działalność zawodową lub społeczną. Chcemy dostarczyć im informacji, w jaki sposób taką aktywność rozpocząć, a także inspirować i motywować do działania.

W ramach projektu prowadzona jest strona www.kobiety.interwencjaprawna.pl, na której odnaleźć można wiele ciekawych wywiadów oraz artykułów.                     

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

Informację wprowadziła: K.Starzyńska


więcej »


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl