Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 38, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Aktualności

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |


dodano dnia: 04-04-2012 14:31:29
 

 

,,Aktywna integracja” po raz piąty realizowana w Gminie Głuszyca.

Gmina Głuszyca pozyskała na rok 2012 w ramach POKL realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu ,,Trzy kroki do aktywności” Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie:7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej kwotę 200 tyś złotych. Środki te w całości wykorzystane będą na zaplanowane i przyjęty pozytywną oceną formalną przez instytucję pośredniczącą tu: DWUP z siedzibą we Wrocławiu działania dla mieszkańców Naszej gminy objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy.

Jak co roku działania mają charakter wspierający aktywizację zawodową osób bezrobotnych i stanowią od 5 lat trwały element uzupełniający działania Powiatowych Urzędów Pracy ze strony Gminy, bowiem aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych to główna kompetencyjna działalność instytucji urzędów pracy. Priorytetem jednak projektu w roku 2012 będzie działalność skupiona wokół aktywizacji społecznej. Zaplanowano bowiem poradnictwo doradcy społecznego, doradcy zawodowego i psychologa, czyli specjalistów których w codziennej pracy brakuje w Naszej gminie. Psycholog będzie zatrudniony przez okres 5 m-cy i będzie świadczył usługi wspierające i  udzielał fachowych porad Naszym mieszkańcom w wielorakich ich problemach. Szeroka gama działań środowiskowych jakie zaplanował OPS, a mianowicie imprezy integracyjne dla mieszkańców naszej Gminy których głównym celem jest integracja wszystkich środowisk w Gminie zaplanowane są na okres letni. W tej grupie działań można wymienić następujące planowane imprezy:,, Dzieci Głuszycy” – oferta skierowana do wszystkich najmłodszych mieszkańców Naszej Gminy i ich rodziców – gry i zabawy ,,bez końca” w trakcie których rozpowszechniane będą informacje na temat praw dziecka (czerwiec 2012). Następnie w lipcu – impreza integracyjna dla mieszkańców pt ,,Potyczki rodzinne” –  promująca wartości rodziny. Obie imprezy przewidują wspaniałą oprawę muzyczną, wspólną zabawę i  darmowe jadło dla wszystkich uczestników. Często naszym sąsiadem jest osoba niepełnosprawna, która czuje się wyobcowana z życia społecznego dlatego w sierpniu odbędzie się impreza integracyjna mieszkańców z osobami niepełnosprawnymi pt,, Dzień godności osoby niepełnosprawnej”. O prawach osób niepełnosprawnych i instytucjach im pomagającym informować Nas będą pracownicy Ośrodka.

Projekt zapewni zdobycie nowego zawodu i nowych kwalifikacji w następujących kierunkach: Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej oraz Kierowca – Kurier z elementami przedstawicielstwa handlowego. Ten ostatni blok pozwoli również na zdobycie prawa jazdy Kat.B.

Warto w tym miejscu przypomnieć , że od roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej dzięki skutecznej aplikacji pozyskał dla Gminy Głuszyca w ramach działań pomocowych osobom bezrobotnym bądź nieaktywnym zawodowo 649 675,74 zł.


więcej »dodano dnia: 29-02-2012 10:40:18
 
INFORMUJEMY, ZE W DNIU 28 LUTEGO 2012 R. NASTĄPIŁA ZMIANA ADRESU E-MAIL OŚRODKA, PROSIMY KIEROWAĆ POCZTĘ NA ADRES:

ops@opsgluszyca.pl

 

 

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość kontaktu z pracownikami poszczególnych komórek na poniższe adresy e-mail:

Dyrektor Ośrodka Pomocy

Joanna Fornalska

 j.fornalska@opsgluszyca.pl

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Główny Księgowy

Mariola Kamińska

m.kaminska@opsgluszyca.pl

Inspektor ds. Księgowości

Małgorzata Włochal

g.wlochal@opsgluszyca.pl

 

SEKCJA PRACY SOCJALNEJ

Pracownicy socjalni:

Ewa Szyszka

e.szyszka@opsgluszyca.pl

Ludmiła Janicka

l.janicka@opsgluszyca.pl

Katarzyna Starzyńska

k.starzynska@opsgluszyca.pl

Jowita Seidel

j.seidel@opsgluszyca.pl

Ewa Sławik

e.slawik@opsgluszyca.pl

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Kierownik komórki

Danuta Mendlicka

d.mendlicka@opsgluszyca.pl

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Anna Kasperowicz - Adamczyk

a.kasperowicz@opsgluszyca.pl

Referent ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Bartłomiej Nerllo

b.nerlo@opsgluszyca.pl


więcej »dodano dnia: 02-02-2012 08:20:09
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy prowadzi zbiórkę używanego sprzętu rehabilitacyjnego.
 
Jeżeli w Państwa domu lub piwnicy znajduje się niepotrzebny, przez nikogo nie użytkowany sprzęt, prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Zbieramy między innymi takie przedmioty jak:
•    kule ortopedyczne
•    balkoniki do chodzenia
•    wózki inwalidzkie
•    łóżka rehabilitacyjne
•    trójkołowe rowery rehabilitacyjne
•    stacjonarne rowery rehabilitacyjne
•    inny sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia pomocnicze

Państwa dar może ułatwić innym osobom funkcjonowanie w środowisku. Istnieje możliwość odbioru sprzętu z miejsca zamieszkania przez pracownika tut. Ośrodka - prosimy jedynie, aby był w dobrym stanie (bez uszkodzeń uniemożliwiających użytkowanie).
Numer telefonu – 74-84-56-343
Z góry serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc!

więcej »dodano dnia: 01-02-2012 09:30:10

„Akademia dla Rodziców”

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu od dnia 1.04.2011r., w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzi cykl spotkań indywidualnych oraz warsztatów pn. „Akademia dla rodziców”.  

Celem w/w programu jest udzielanie bezpłatnej, kompleksowej pomocy rodzicom w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do swoich dzieci z rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie. Oferta skierowana do rodziców z pewnością pozwoli im na zwiększenie samoświadomości w zakresie stosowanych oddziaływań wychowawczych, wypracowaniu konstruktywnych sposobów komunikacji z dzieckiem oraz będzie motywacją do dalszego ich rozwoju.
Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 16.00 -18.00 w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 2a.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Ośrodka p. Alicją Błaszko pod numerem telefonu 74 846 75 58  lub 74 840 82 96.

Więcej informacji znajduje się tutaj http://www.sow.walbrzych.pl/


więcej »dodano dnia: 17-01-2012 20:05:47

więcej »


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl