Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 55, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Aktualności

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


dodano dnia: 03-06-2015 15:26:09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy we współpracy z Samorządowym Przedszkolem w Głuszycy zaprasza serdecznie na "Wielki Festyn Rodzinny", który odbędzie się w dniu 12 czerwca o godz. 15:30. Informujemy, że pracownicy socjalni tut. Ośrodka będą udzielać wskazówek i pomocy zainteresowanym osobom w zakresie:

 • uprawnień i obowiązków, w związku z trudną sytuacją życiową (w szczególności w sferze socjalnej);

 • konsekwencji poszczególnych działań, które mogą zostać podjęte w konkretnej sprawie;

 • instytucji świadczących pomoc pozamaterialną i finansową oraz niezbędnych warunkach do jej uzyskania;

 • uzyskania pomocy dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

 • form pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oferowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i inne instytucje;

 • leczenia odwykowego i pomocy terapeutycznej dla sprawców i ofiar przemocy w rodzinie

a także:

 • pomoc w przygotowaniu pism urzędowych.


W ramach konsultacji asystent rodziny będzie:

 • udzielał informacji o możliwości pomocy  rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 • udzielał informacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

 • prowadził indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci.

W ramach konsultacji pracownicy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego będą:

 • udzielać informacji dotyczących uprawnień do świadczeń rodzinnych, świadczeń z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz w sprawach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych;

 • wyjaśnienie procedury przyznawania świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia dla opiekunów w związku z tym udzielanie informacji o niezbędnych dokumentach w celu uzyskania świadczeń rodzinnych bądź świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 • udzielać informacji dotyczących Karty Dużej Rodziny i uprawnień idących w związku z jej posiadaniem.


Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców !!!!!!!

 


więcej »dodano dnia: 27-03-2015 13:23:12

 

"PROFESJONALNI NIEPEŁNOSPRAWNI" W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁUSZYCY

 

W dniu 11 marca 2015 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy ruszyła rekrutacja osób do uczestnictwa w projekcie "PROFESJONALNI NIEPEŁNOSPRAWNI", którego realizatorem jest Fundacja Aktywizacja. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a także uzyskanie przez te osoby możliwości zatrudnienia. Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do udziału w projekcie przystąpiło10 osób niepełnosprawnych z ternu Gminy Głuszyca. W ramach projektu beneficjenci będą mieli do dyspozycji:doradcę zawodowego, pośrednika pracy, psychologa oraz prawnika. Ponadto podczas zajęć każdy z uczestników będzie miał opracowaną indywidualną ścieżkę zawodową, odbędzie warsztaty umiejętności społecznych, szkolenia zawodowe, informatyczne oraz seminaria prawne, będzie uczestniczył w spotkaniach aktywizacyjnych oraz w środowiskowych grupach wsparcia. Udział w niniejszym projekcie obejmuje również podjęcie zatrudnienia w ramach płatnych staży zawodowych.

Jednocześnie informujemy, że w miesiącu kwietniu 2015 r. odbędzie się kolejna rekrutacja do uczestnictwa w projekcie „PROFESJONALNI NIEPEŁNOSPRAWNI” i tym samym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców Głuszycy, którzy spełniają poniższe kryteria:

do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głuszycy pod nr telefonu 74 – 8456 – 343 gdzie można zgłaszać chęć udziału w projekcie.

 

  

 

 

 


więcej »dodano dnia: 27-03-2015 12:50:22

Szanowni Państwo,

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Wnioski przyjmowane są do 6 kwietnia br.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.spes.org.pl/stypendia

Prosimy o pomoc w dotarciu do najbardziej potrzebujących

 


 

 

 

 


więcej »dodano dnia: 03-02-2015 09:58:25

BEZPŁATNE SZKOLENIA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy we współpracy z Omk Consulting zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach dla osób, które spełniają poniższe kryteria:

 

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się w dniu 10-02-2015 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 38 w Głuszycy.


Wszelkich informacji dotyczących szkolenia udziela:
Specjalista pracy socjalnej Jowita Seidel
tel. 74-845-63-43

 


więcej »dodano dnia: 20-01-2015 14:54:26

ZMIANA GODZIN PRACY OŚRODKA

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁUSZYCY INFORMUJE, ŻE OD DNIA 01 LUTEGO 2015 R. ULEGAJĄ ZMIANIE GODZINY PRACY OŚRODKA


więcej »


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl