Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 55, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Aktualności

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |


dodano dnia: 17-09-2014 13:38:24

   

Ministerstwo Sprawiedliwości

 JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl
więcej »dodano dnia: 25-06-2014 08:34:23

rodek Pomocy Społecznej w Głuszycy informuje, że od dnia 16 czerwca na terenie całej Polski została wprowadzona Karta Dużej Rodziny w ramach rządowego programu realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, który przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.

Kartę na zlecenie Ministerstwa przyznaje prezydent/wójt/burmistrz miasta/gminy na wniosek członka rodziny wielodzietnej.


Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek jest aktualizowana na bieżąco i dostępna jest na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl


Składanie wniosków:

– wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Dziale świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 38, telefon kontaktowy 74 8456 448.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

  1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

  2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

  3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

  4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

  5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

  6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

  7. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.

Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie jest wymagane w przypadku, gdy wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych (np. jeżeli istnieje możliwość skorzystania z bazy PESEL).

OPS Głuszyca


więcej »dodano dnia: 27-05-2014 12:41:07

Aby zawsze najmłodszemu pokoleniu słoneczko w życiu przyświecało, by to co trudne łatwym się stawało, a to co przykre w przyjemne się zmieniało.


Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Burmistrz Głuszycy zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami na przygotowany z myślą o najmłodszych RAJ DZIECKA. 31 maja -sobota – od godziny 14.00 przy Domu Kultury ,, Armata” w Głuszycy Górnej najmłodszych mieszkańców gminy czeka wspaniała zabawa, a z nią wiele niespodzianek przygotowanych przez wykonawcę : Ochotniczą Straż Pożarną z Głuszycy Górnej. Impreza finansowana jest w całości ze środków UE EFS w ramach POKL i projektu ,,Trzy kroki do aktywności”.


więcej »dodano dnia: 13-04-2014 17:23:42

 

Majówkowe imprezy integracyjne z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głuszycy

Burmistrz Głuszycy wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  zaprasza wszystkich mieszkańców do wspólnego aktywnego spędzenia czasu wolnego w dniach 1-3 maja. Już 1 maja w Ogrodzie Jordanowskim o godzinie 14.00 rozpocznie się impreza pt Głuszycki Dzień Rodziny. Wspaniała zabawa, wiele konkurencji i zabaw dla starszych i młodszych, grill oraz wiele innych atrakcji w tym i wspaniałe nagrody dla zwycięzców licznych konkurencji przewiduje wykonawca w ramach realizowanego projektu ,,Trzy kroki do aktywności”. Czwartkowy wieczór zamknie repertuar przygotowany przez głuszyckie Centrum Kultury.

 Sobotnie przedpołudnie 3 maja zaplanowano na sportowo. Po raz drugi odbędzie się bieg na trasie Grzmiąca- Łomnica- Głuszyca Górna ,,Kamyki” pod hasłem II Maraton Głuszycki – Nie Uzależnieniom. Zapraszamy wszystkich mieszkańców (dorosłych i dzieci ) do wzięcia udziału w sportowym współzawodnictwie. Zgłoszenia przyjmuje Forum Aktywności Lokalnej pod nr tel: 74 848 01 00 lub na adres gosia@forum.hb.pl .  Po zakończonym biegu w Ogrodzie Jordanowskich od godz. 12.00 odbędzie się uroczyste wręczenie pucharów i nagród zwycięzcom  każdej kategorii (mężczyzn, kobiet i dzieci). Muzyka i poczęstunek dla wszystkich zapewniony będzie ze środków UE, EFS w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1. Na resztę dnia wiele atrakcyjnych działań przygotowało Centrum Kultury w Głuszycy.

 

Serdecznie więc zapraszamy mieszkańcówgminy nie tylko do przybycia, ale i do wzięcia aktywnego udziału wzaplanowanych z myślą o WAS imprezach.

 


więcej »dodano dnia: 11-04-2014 08:02:46

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy przestrzega, że w ostatnich dniach odbieramy sygnały od firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą jakoby Ośrodek Pomocy Społecznej zwracał się do wskazanych instytucji drogą mailową i telefoniczną z prośbą o przekazywania darowizn pieniężnych na działalność z zakresu pomocy społecznej. Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy nigdy nie zwracał się o przekazywanie darowizn pieniężnych w tej formie, a szczególnie w ostatnim czasie. Ponadto osoba podszywająca się w chwili obecnej pod naszą instytucję wskazuje w swej prośbie rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat. PODANE KONTO NIE JEST KONTEM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁUSZYCY.

 

                                                 Dyrektor

                                                    Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

                                                     Joanna Fornalska


więcej »


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl