Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 55, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Aktualności

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


dodano dnia: 01-03-2017 09:58:06

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁUSZYCY INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DNIU 21 KWIETNIA 2017 ROKU (PIĄTEK) OŚRODEK CZYNNY JEST OD GODZINY 7:30 DO GODZINY 15:30 ORAZ W DNIU 22 KWIETNIA 2017 R. (SOBOTA) OŚRODEK CZYNNY JEST OD GODZINY 7:30 DO GODZINY 15:30 A DZIEŃ 02 MAJA 2017 R. JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

 


więcej »dodano dnia: 15-02-2017 08:54:14

 

 

 

Fundacja „Promyk Słońca”, w partnerstwie z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, realizuje projekt „Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska”.  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie Społeczne, Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

Okres realizacji projektu: styczeń 2017 r. – grudzień 2019 r.

Cel projektu: zaspokojenie potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców powiatów: wałbrzyskiego, M. Wałbrzych, wołowskiego, wrocławskiego i M. Legnica w zakresie usług asystenckich.

Planowane efekty:
- zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług asystenckich w lokalnej społeczności,
- ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług asystenckich,
- umożliwienie osobom z niepełnosprawnością samodzielnego i niezależnego funkcjonowania społecznego, edukacyjnego oraz zawodowego,
- polepszenie funkcjonowania faktycznych opiekunów osób z niepełnosprawnością,
- wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu:
- przeszkolimy i zatrudnimy 30 asystentów osobistych,
- zapewnimy stałe wsparcie co najmniej 50 osobom z niepełnosprawnością,
- zrealizujemy ponad 37500 godzin usług i 4050 godzin usług wolontariackich.

Całkowita wartość projektu: 1 544 352,00 zł, dofinansowanie: 1 455 252,00 zł.

Biuro projektu:

Fundacja "Promyk Słońca"
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

tel. 71 7950 951
e-mail: bank.asystentow@promykslonca.pl


więcej »dodano dnia: 04-01-2017 10:34:34

W związku z prognozowanymi w najbliższym czasie ujemnymi temperaturami powietrza pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy  apelują do mieszkańców Głuszycy, aby nie pozostawali obojętni na osoby bezdomne, przesiadujące na przystankach, ogrzewające się na klatkach schodowych lub nocujące na strychach, w piwnicach lub w altankach działkowych. Prosimy również zwrócenie uwagi na osoby starsze i niepełnosprawne, które w okresie zimowym mogą potrzebować pomocy i wsparcia.

 
Wystarczy zawiadomić i zgłosić problem w Naszym Ośrodku lub Komisariacie Policji.

nr telefonów:

  • 74 8456 343 – OPS Głuszyca
  • 74 8456 317 oraz 997 – Komisariat Policji

więcej »dodano dnia: 17-10-2016 14:54:39

W związku z możliwością pojawienia się w najbliższym czasie ujemnych temperatur pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy  apelują do mieszkańców Głuszycy, aby nie pozostawali obojętni w okresie zimowym, w szczególności w czasie niskich temperatur powietrza na osoby bezdomne, przesiadujące na przystankach, ogrzewające się na klatkach schodowych lub nocujące na strychach, w piwnicach lub w altankach działkowych.


 
Wystarczy zawiadomić i zgłosić problem w Naszym Ośrodku lub Komisariacie Policji.

nr telefonów:

  • 74 8456 343 – OPS Głuszyca
  • 74 8456 317 oraz 997 – Komisariat Policji


więcej »dodano dnia: 13-10-2016 13:09:14
 
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy we współpracy z Caritas Diecezji Świdnickiej oraz Parafią p. w. Chrystusa Króla w Głuszycy realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego. Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

- 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej kwalifikowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy ul. Grunwaldzka 38. Ośrodek wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierający adres Caritas Diecezji Świdnickiej filia w Głuszycy, ul. B. Getta 52 ), która to organizacja będzie się zajmować dystrybucją pomocy żywnościowej.

Każda osoba potrzebująca może zgłaszać się po skierowanie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy w:

poniedziałek, środę, czwartek i piątek od godziny 7:30 do godziny 10:00

wtorek w godzinach od 7:30 do 17:00

ŻYWNOŚĆ BĘDZIE WYDAWANA W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2016 R. W GŁUSZYCKIM PUNKCIE CARITAS PRZY UL. B.GETTA 52 W GODZINACH OD 12:00 DO 16:00


więcej »


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl