Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 55, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Aktualności

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


dodano dnia: 27-10-2020 11:17:03
 
PROGRAM "WSPIERAJ SENIORA" W GMINIE GŁUSZYCA
 

więcej »dodano dnia: 27-10-2020 11:05:56

 

 


więcej »dodano dnia: 24-10-2020 11:39:46

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce dotyczącą rozprzestrzeniania się koronwirusa SARS-Cov-2, na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy od dnia 26 października 2020 roku do odwołania zawiesza się w Ośrodku bezpośrednią obsługę klientów.  Kontakt z Ośrodkiem odbywa się jedynie drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem usług elektronicznych.

W wyjątkowych sytuacjach bezpośredni kontakt z Ośrodkiem możliwy jest po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i z zachowaniem reżimu sanitarnego

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

tel. 748808295, email: k.starzynska@opsgluszyca.pl, ops@opsgluszyca.pl


DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

tel. 748808295, email: ops@opsgluszyca.pl

 

DZIAŁ PRACY SOCJALNEJ, ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA RODZIN

Tel. 748456-343 email: ops@opsgluszyca.pl

 

Asystent rodziny tel.: 537- 300- 932 email: ops@opsgluszyca.pl

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel. 748456448, tel. kom.: 533 – 300 – 554, email: ops@opsgluszyca.pl

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ:

TERAPEUTA DS. UZALEŻNIEŃ

PONIEDZIAŁEK: 8:00 - 13:00 - DYŻUR TELEFONICZNY POD NUMEREM TEL.: 690-099-920

PSYCHOLOG

ŚRODA 8:00 - 13:00 - DYŻUR TELEFONICZNY, KONTAKT ZA POŚREDNICTWEM OŚRODKA TEL.: 748456343

TERAPEUTA DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE

PIĄTEK 9:00 - 11:0 DYŻUR TELEFONICZNY POD NUMEREM TEL.: 608-800-086

 

W związku ze szczególną sytuacją apelujemy do mieszkańców Gminy Głuszyca aby zwrócić uwagę na osoby starsze, samotne, niepełnosprawne i chore przebywające w swoich mieszkaniach.

Zachęcamy do niesienia im pomocy lub zgłaszania takich potrzeb do pracowników Ośrodkawięcej »dodano dnia: 22-09-2020 11:49:47

PROGRAM TELEOPIEKA - BRANSOLETKA ŻYCIA W GMINIE GŁUSZYCA


 

W związku z realizacją w Gminie Głuszyca od kwietnia 2019 r programu Teleopieka - Bransoletka Życia, zapraszamy osoby chętne do udziału w programie do składania wniosków.

Warunkiem do zakwalifikowania się do programu jest:

- zamieszkiwanie na terenie gminy Głuszyca;

- ukończony 65 rok życia;

- dochód nie przekraczający kwoty 80% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez prezesa GUS, które według stanu na dzień 11 sierpnia 2020 r. wyniosło  5024,48 zł zł brutto ( 5024,48 zł x 80% = 4019,58 zł brutto)

Pierwszeństwo udziału w programie mają osoby starsze i samotnie zamieszkujące


więcej »dodano dnia: 16-09-2020 12:40:06

Nabór kandydatów na opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych

(osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym)

 W związku z realizacją na terenie Gminy Głuszyca projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy ogłasza nabór kandydatów na opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych (osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym)

 

SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ?

 

Opiekunem  może być osoba spełniające poniższe kryteria:

a) osoba, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej;

b) osoba, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej


więcej »


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl