Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 55, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Aktualności

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


dodano dnia: 01-09-2017 12:45:58
Głuszyca, 01.09.2017 r.
DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁUSZYCY
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
REFERENT/INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
w pełnym wymiarze czasu pracy
 

więcej »dodano dnia: 29-08-2017 12:18:38

 

Nowe kompetencje - lepsza przyszłość

Burmistrz Głuszycy Roman Głód z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głuszycy we współpracy z OMK Consulting realizuje Projekt: ”Nowe kompetencje - lepsza przyszłość”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 8. Rynek pracy. 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy. W ramach projektu udział bierze 20 osób, które zdobywają nowy zawód - OPIEKUN/KA OSOBY STARSZEJ.

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej osób niepracujących w wieku 30+, zamieszkałych m.in. na terenie Gminy Głuszyca, a także wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy oraz przełamanie biernej postawy społecznej. Beneficjenci objęci są następującymi formami wsparcia:

- doradco zawodowe ( indywidualne i grupowe), podczas którego opracowywane są IPD, mające na celu identyfikacje potrzeb osób objętych wsparciem oraz zmotywowanie ich do aktywnego uczestnictwa w projekcie,

- warsztaty grupowe z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, obejmujące m.in. naukę sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, a także wyszukiwania ofert pracy i poszukiwania zatrudniania.

- szkolenie zawodowe z zakresu OPIEKUN/KA OSOBY STARSZEJ,

- staże zawodowe umożliwiające uczestnikom projektu zdobycie doświadczenia zawodowego oraz zastosowanie uzyskanej wiedzy w praktyce.

 


więcej »dodano dnia: 29-08-2017 11:59:25

 

Zawodowa odnowa! Aktywizacja osób 50+

 

Burmistrz Głuszycy Roman Głód z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głuszycy we współpracy z OMK Consulting realizuje Projekt:”Zawodowa odnowa! Aktywizacja osób 50+”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 8. Rynek pracy. 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy. Celem projektu jest przygotowanie na rynek pracy osób w wieku 50+: niepełnosprawnych,długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych m.in. na terenie Gminy Głuszyca.


Obecnie w ramach projektu bierze udział 15 osób, które zdobywają nowy zawód - OPIEKUN/KA DOMOWY/A. Wszyscy beneficjenci projektu uczestniczą w indywidualnych i grupowych spotkaniach z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, w trakcie których identyfikowane są potrzeby, wspieranie w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej, przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowanie się na rynku pracy, wyposażenie w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy.

Wszyscy uczestnicy w ramach szkolenia zawodowego nabędą wiedzę i kompetencje przygotowującą do pracy w zawodzie. Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia zostanie skierowany na staż, który pozwoli nabyć praktyczne umiejętności zawodowe związane z opieką, a także umożliwi wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas szkolenia zawodowego.

 


więcej »dodano dnia: 10-08-2017 15:13:22

WAŻNY KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy informuje:

wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z wymaganymi dokumentami na nowy okres zasiłkowy tj: 2017/2018, można składać już od 01 sierpnia 2017 roku.

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenia rodzinne na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczeń rodzinnych oraz wypłata przyznanych świadczeń za miesiąc listopad nastąpi do 30 listopada tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczeń rodzinnych także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 października danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanych świadczeń za miesiąc listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia tego roku.

W przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od dnia 1 listopada do 31 grudnia  przyznanie świadczeń i ich wypłata nastąpi najpóźniej do końca lutego,

w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego, wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Wniosek o świadczenia rodzinne będzie można złożyć w gminie, w której mieszkamy, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. eWniosek o świadczenia rodzinne będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego.
więcej »dodano dnia: 09-08-2017 14:56:01

 

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁUSZYCY INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM Z DNIA 03 KWIETNIA 2017 ROKU NR 4/2017 W SPRAWIE DNI WOLNYCH OD PRACY W 2017 ROKU, W DNIU 14 SIERPNIA 2017 ROKU OŚRODEK BĘDZIE NIECZYNNY.


ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.


więcej »


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl