Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 55, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Aktualności

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


dodano dnia: 30-11-2010 11:18:28

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej realizuje obecnie projekt "Strefa Aktywnych Kobiet". Celem projektu jest promocja idei zarządzania wiekiem oraz przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w wieku średnim i starszym. Chcemy przełamywać stereotypy i przekonywać pracodawców, że zróżnicowanie wieku i płci pracowników jest dużą szansą dla ich firmy. Projekt skierowany jest również do osób, które chcą po ukończeniu pięćdziesiątego roku życia rozpocząć ciekawą działalność zawodową lub społeczną. Chcemy dostarczyć im informacji, w jaki sposób taką aktywność rozpocząć, a także inspirować i motywować do działania.

W ramach projektu prowadzona jest strona www.kobiety.interwencjaprawna.pl, na której odnaleźć można wiele ciekawych wywiadów oraz artykułów.                     

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

Informację wprowadziła: K.Starzyńska


więcej »dodano dnia: 29-11-2010 10:57:27

                                            Głuszyca,19.11.2010 r.

Rozstrzygnięcie

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy  informuje , że w sprawie ogłoszenia dot: zlecenia wykonania usługi nie przekraczającej wartości 14 tys EURO ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych) : pochówku podopiecznych OPS w Głuszycy, wpłynęły dwie oferty.

  1. Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych w Głuszycy
  2. PPHU Handel i Kamieniarstwo Robert Szwarczewski z Głuszycy.

 

Przy rozstrzyganiu decydowała cena oraz dodatkowe proponowane usługi. Najlepszą ofertę przedłożył PPHU Handel i Kamieniarstwo Robert Szwarczewski, który zostanie zaproszony do zawarcia umowy w przedmiocie zamówienia.

 

Informację wprowadziła:K.Starzyńska


więcej »dodano dnia: 29-11-2010 09:03:23

APEL

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy  apelują do mieszkańców Głuszycy, aby nie pozostawali obojętni w okresie zimowym, w szczególności w czasie niskich temperatur powietrza na osoby bezdomne, przesiadujące na przystankach, ogrzewające się na klatkach schodowych lub nocujące na strychach, w piwnicach lub w altankach działkowych.

Wystarczy zawiadomić i zgłosić problem w Naszym Ośrodku lub Komisariacie Policji.

 

Nr. telefonów: 74 8456 343 – OPS Głuszyca

74 8456 317 oraz 997 – Komisariat Policji

                                                                                                                                      Informację wprowadziła: K.Starzyńska


więcej »dodano dnia: 17-05-2010 12:35:45

 

                                                                  Głuszyca, 15.09.2010 r.

Ogłoszenie

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy ogłasza otwarty konkurs ofert na usługę nie przekraczająca w skali roku wartości kwoty 14 000 EURO dot: kompleksowego sprawienia pochówku dla podopiecznych OPS Głuszyca.

Oferty należy składać w siedzibie OPS przy ulicy Grunwaldzkiej 38 w Głuszycy w terminie do 30 września 2010 r.

Oferta winna wskazywać ostateczne ceny z uwzględnieniem VAT jakimi obciążany będzie OPS z następujących czynności:

-          zakup trumny

-          Krzyż + tabliczka

-          Kopanie i zasypanie grobu

-          Niesienie trumny

-          Przewiezienie zwłok z miejsca zgonu do kaplicy cmentarnej.

 

 

Z wyłonionym oferentem zawarta zostanie umowa w przedmiocie usługi na okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

 

Informację wprowadziła: K.Starzyńska


więcej »


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl