Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 38, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Aktualności

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |


dodano dnia: 19-04-2013 13:58:13

 

311 600,00 zł dla Głuszycy

Z upoważnienia Burmistrza Głuszycy –Pani Alicji Ogorzelec - Ośrodek Pomocy Społecznej jak co roku aplikował o środki w ramach projektów unijnych systemowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pismem z dnia 12.04.2013 roku Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jako instytucja wdrażająca poinformował o pozytywnej weryfikacji formalnej, merytorycznej wniosku zgodnie  z przyjętą procedurą i został on zatwierdzony i  przyjęty do dofinansowania na lata 2013 oraz 2014. Projekt opiewa na łączną kwotę 311 600,00 zł po 155 800,00 w roku 2013 i 2014.

Bezrobotni mieszkańcy Głuszycy, korzystający z systemu wsparcia pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej, w tym osoby niepełnosprawne oraz w szczególności osoby w wieku 15-30 lat mogą skorzystać z oferty projektowej. Na rok 2013 gotowość do udziału w projekcie zgłosiło już 20 osób. Zainteresowanie było spore w związku z czym utworzono listę rezerwową tym samym zapewniając udział chętnym w projekcie w roku 2014. Wiele działań takich jak treningi kompetencji społecznych: spotkania z doradcą społecznym czy poradnictwie psychologiczno  - pedagogicznym; usługi wspierające aktywizację zawodową: poradnictwo zawodowe czy zaplanowane podniesienie kluczowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń i kursów zawodowych są dla uczestników całkowicie bezpłatne. Szkolenia odpowiadać będą na indywidualne predyspozycje uczestnika, ale już dziś wiemy, że szerokim zainteresowaniem cieszą się szkolenia z możliwością zdobycia prawa jazdy kat.B oraz opiekunów osób starszych czy niepełnosprawnych z nauką języka obcego. Wszystkie szkolenia odbywać się będą na terenie Gminy Głuszyca, uczestnicy zapewniony mają catering, a także na czas trwania projektu objęci będą wsparciem dochodowym w ramach projektu. Projekt przewiduje również działania środowiskowe poprzez liczne spotkania integracyjne dla mieszkańców Głuszycy. W roku 2013 przewiduje się :

-          1 czerwca- Raj Dziecka – dla dzieci i młodzieży wraz z rodzicami,

-          6 lipca – Głuszycki dzień rodziny – ,,rodzinne potyczki na sportowo”

-          31 sierpień – I Maraton Głuszycki – NIE UZALEŻNIENIOM.

W roku 2013 projekt trwa w okresie od 1 kwietnia do 31 października, natomiast w roku 2014 od 1 stycznia do 31 lipca.


więcej »dodano dnia: 11-04-2013 09:04:42

Komunikat w sprawie terminów składania wniosków o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego i wydawania decyzji w tych sprawach (więcej w zakładce ŚWIADCZENIA RODZINNE INFORMACJE DLA KLIENTA LUB PO KLIKNIECIU W KOMUNIKAT).


więcej »dodano dnia: 06-02-2013 10:24:10

 

 

Więcej informacji pod podanym niżej linkiem:

www.dla-dzieci.spes.org.pl

 


więcej »dodano dnia: 11-01-2013 08:57:07

UWAGA!

ZMIANY W ŚWIADCZENIACH PIELĘGNACYJNYCH  OD 1 STYCZNIA 2013 r.

WIĘCEJ W ZAKŁADCE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH - INFORMACJE DLA KLIENTA LUB PO KLIKNIĘCIU W PODKREŚLONY TEKST.


więcej »dodano dnia: 28-12-2012 08:25:21

                                                                                                                                         Głuszyca, 28.12.2012 r.

 

Protokół z rozstrzygnięcia najkorzystniejszej oferty cenowej na usługę: sprawienie pochówku w roku 2013 na potrzeby OPS Głuszyca

 

 

W wyniku zamieszczonych ogłoszeń na terenie gminy Głuszyca oraz stronie internetowej OPS wpłynęły we wskazanym terminie 2 oferty cenowe:

  1. Zakład Pogrzebowy ,,eSka” z Wałbrzycha Pana Sławomira Kwiatkowskiego – za cenę 1550 brutto
  2. PPHU Handel i Kamieniarstwo Robert Szwarczewski z Głuszycy – za cenę 1400 zł brutto.

Mając na uwadze najkorzystniejszą cenowo ofertę oraz dodatkowe nieodpłatne propozycje usług oferowanych w ramach sprawienia pochówku, komisja w składzie:

  1. Małgorzata Włochal
  2. Ewa Szyszka
  3. Katarzyna Starzyńska

rekomenduje do zawarcia umowy na usługę sprawienia pochówku w roku 2013 PPHU Handel i Kamieniarstwo Robert Szwarczewski z Głuszycy.

 

Podpisy na oryginale protokołu.


więcej »


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl