Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 38, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Aktualności

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |


dodano dnia: 13-04-2014 17:23:42

 

Majówkowe imprezy integracyjne z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głuszycy

Burmistrz Głuszycy wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  zaprasza wszystkich mieszkańców do wspólnego aktywnego spędzenia czasu wolnego w dniach 1-3 maja. Już 1 maja w Ogrodzie Jordanowskim o godzinie 14.00 rozpocznie się impreza pt Głuszycki Dzień Rodziny. Wspaniała zabawa, wiele konkurencji i zabaw dla starszych i młodszych, grill oraz wiele innych atrakcji w tym i wspaniałe nagrody dla zwycięzców licznych konkurencji przewiduje wykonawca w ramach realizowanego projektu ,,Trzy kroki do aktywności”. Czwartkowy wieczór zamknie repertuar przygotowany przez głuszyckie Centrum Kultury.

 Sobotnie przedpołudnie 3 maja zaplanowano na sportowo. Po raz drugi odbędzie się bieg na trasie Grzmiąca- Łomnica- Głuszyca Górna ,,Kamyki” pod hasłem II Maraton Głuszycki – Nie Uzależnieniom. Zapraszamy wszystkich mieszkańców (dorosłych i dzieci ) do wzięcia udziału w sportowym współzawodnictwie. Zgłoszenia przyjmuje Forum Aktywności Lokalnej pod nr tel: 74 848 01 00 lub na adres gosia@forum.hb.pl .  Po zakończonym biegu w Ogrodzie Jordanowskich od godz. 12.00 odbędzie się uroczyste wręczenie pucharów i nagród zwycięzcom  każdej kategorii (mężczyzn, kobiet i dzieci). Muzyka i poczęstunek dla wszystkich zapewniony będzie ze środków UE, EFS w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1. Na resztę dnia wiele atrakcyjnych działań przygotowało Centrum Kultury w Głuszycy.

 

Serdecznie więc zapraszamy mieszkańcówgminy nie tylko do przybycia, ale i do wzięcia aktywnego udziału wzaplanowanych z myślą o WAS imprezach.

 


więcej »dodano dnia: 11-04-2014 08:02:46

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy przestrzega, że w ostatnich dniach odbieramy sygnały od firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą jakoby Ośrodek Pomocy Społecznej zwracał się do wskazanych instytucji drogą mailową i telefoniczną z prośbą o przekazywania darowizn pieniężnych na działalność z zakresu pomocy społecznej. Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy nigdy nie zwracał się o przekazywanie darowizn pieniężnych w tej formie, a szczególnie w ostatnim czasie. Ponadto osoba podszywająca się w chwili obecnej pod naszą instytucję wskazuje w swej prośbie rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat. PODANE KONTO NIE JEST KONTEM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁUSZYCY.

 

                                                 Dyrektor

                                                    Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

                                                     Joanna Fornalska


więcej »dodano dnia: 07-04-2014 10:32:59

więcej »dodano dnia: 31-03-2014 13:27:07

Głuszyca, dnia 31.03.2014 r.


Protokół z rozstrzygnięcia ofert z ogłoszenia dot: działań środowiskowych

w roku 2014

W ramach projektu ,,Trzy kroki do aktywności” w roku 2014 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie:7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – realizacja działań środowiskowych- w odpowiedzi na ogłoszenie dot. zlecenia wykonania usługi ich organizacji wpłynęły następujące oferty:

1. Tristar -Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna-Wałbrzych

2. Forum Aktywności Lokalnej – Wałbrzych

3. Stowarzyszenie – Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszycy Górnej

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie – komisja rekomenduje do powierzenia po jednym zadaniu do wykonania każdemu oferentowi i do zawarcia w tym przedmiocie umowy na wykonanie zadania. Ponadto przeprowadzono telefonicznie negocjacje co do powierzenia konkretnego zadania danemu wykonawcy i ustalono ostateczne ceny do zapłaty zgodnie z możliwościami finansowymi i zgodnością z budżetem projektu.

W związku z powyższym rekomendujemy w sposób następujący powierzenie zadań w formie umowy:

1. 01 maja 2014 – Głuszycki dzień rodziny - Tristar -Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna-Wałbrzych

2. 03 maja 2014 – II Maraton Głuszycki – Nie Uzależnieniom - Forum Aktywności Lokalnej – Wałbrzych

3. 01 czerwiec 2014 – Raj Dziecka - Stowarzyszenie – Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszycy Górnej

Wszyscy posiadają w swojej działalności doświadczenie w organizacji podobnych działań z tych powodów komisja rekomenduje w/w firmy do zawarcia umów cywilnoprawnych.

Podpisy członków: podpisy na oryginale dokumentu

1. Monika Mojsa -

2. Mariola Kamińska -

3. Katarzyna Starzyńska -


więcej »dodano dnia: 04-03-2014 11:00:47

 

Głuszyca, 17.03.2014r.

Ogłoszenie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy w ramach realizowanego projektu w roku 2014 ,,Trzy kroki do aktywności” zleci wykonanie następujących działań środowiskowych: spotkań integracyjnych w tym o charakterze sportowym do wykonania w następujących terminach:

1. 01 maja 2014 - Głuszycki dzień rodziny – organizacja imprezy rodzinnej na terenie Gminy Głuszyca. Zapewnienie: zabawy, konkurencji w tym i sportowych w ramach wspólnej integracji mieszkańców, oprawy muzycznej, nagrody, bezpłatny poczęstunek -piknik rodzinny dla ok.200 osób

2. 03 maja 2014 – II Maraton Głuszycki – NIE UZALEŻNIENIOM – organizacja biegu na terenie gminy Głuszyca z uwzględnieniem podziału wiekowego (senior, junior, młodzik), oprawa konferansjerska, nagrody, poczęstunek dla ok. 200 osób

3. 01 czerwiec 2014 - Raj dziecka – z okazji Dnia Dziecka – zapewnienie konkurencji sportowych, zabaw integracyjnych, oprawy muzycznej i innych atrakcji dla dzieci, młodzieży i ich rodziców a także bezpłatnego poczęstunku dla ok.200 osób.

Wykonawca obowiązany jest zorganizować działania na terenie gminy Głuszyca, a także do promocji działań poprzez plakatowanie Gminy Głuszyca oraz prowadzenia kampanii tematycznej w trakcie każdej imprezy tu: praw dziecka, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, uzależnień. Koszt ogólny zadań nie może przekroczyć kwoty 28086,68 zł. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ostatecznej ceny proponowanej przez wykonawcę. Do niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych, wartość zadania nie przekracza kwoty 30 tyś euro. Oferty na wykonanie usługi należy składać w siedzibie OPS osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2014 r.

Koordynator projektu.

 
 
 
 
 

 


więcej »


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl