Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 38, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Aktualności

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |


dodano dnia: 18-09-2017 15:11:23


więcej »dodano dnia: 12-09-2017 13:22:36


Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy wspólnie z Caritas Diecezji Świdnickiej będzie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2017.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego. Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.


więcej »dodano dnia: 01-09-2017 12:45:58
Głuszyca, 01.09.2017 r.
DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁUSZYCY
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
REFERENT/INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
w pełnym wymiarze czasu pracy
 

więcej »dodano dnia: 29-08-2017 12:18:38

 

Nowe kompetencje - lepsza przyszłość

Burmistrz Głuszycy Roman Głód z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głuszycy we współpracy z OMK Consulting realizuje Projekt: ”Nowe kompetencje - lepsza przyszłość”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 8. Rynek pracy. 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy. W ramach projektu udział bierze 20 osób, które zdobywają nowy zawód - OPIEKUN/KA OSOBY STARSZEJ.

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej osób niepracujących w wieku 30+, zamieszkałych m.in. na terenie Gminy Głuszyca, a także wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy oraz przełamanie biernej postawy społecznej. Beneficjenci objęci są następującymi formami wsparcia:

- doradco zawodowe ( indywidualne i grupowe), podczas którego opracowywane są IPD, mające na celu identyfikacje potrzeb osób objętych wsparciem oraz zmotywowanie ich do aktywnego uczestnictwa w projekcie,

- warsztaty grupowe z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, obejmujące m.in. naukę sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, a także wyszukiwania ofert pracy i poszukiwania zatrudniania.

- szkolenie zawodowe z zakresu OPIEKUN/KA OSOBY STARSZEJ,

- staże zawodowe umożliwiające uczestnikom projektu zdobycie doświadczenia zawodowego oraz zastosowanie uzyskanej wiedzy w praktyce.

 


więcej »dodano dnia: 29-08-2017 11:59:25

 

Zawodowa odnowa! Aktywizacja osób 50+

 

Burmistrz Głuszycy Roman Głód z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głuszycy we współpracy z OMK Consulting realizuje Projekt:”Zawodowa odnowa! Aktywizacja osób 50+”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 8. Rynek pracy. 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy. Celem projektu jest przygotowanie na rynek pracy osób w wieku 50+: niepełnosprawnych,długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych m.in. na terenie Gminy Głuszyca.


Obecnie w ramach projektu bierze udział 15 osób, które zdobywają nowy zawód - OPIEKUN/KA DOMOWY/A. Wszyscy beneficjenci projektu uczestniczą w indywidualnych i grupowych spotkaniach z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, w trakcie których identyfikowane są potrzeby, wspieranie w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej, przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowanie się na rynku pracy, wyposażenie w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy.

Wszyscy uczestnicy w ramach szkolenia zawodowego nabędą wiedzę i kompetencje przygotowującą do pracy w zawodzie. Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia zostanie skierowany na staż, który pozwoli nabyć praktyczne umiejętności zawodowe związane z opieką, a także umożliwi wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas szkolenia zawodowego.

 


więcej »


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl