Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 55, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Aktualności

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


dodano dnia: 13-08-2020 14:54:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy informuje:

wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z wymaganymi dokumentami na nowy okres zasiłkowy tj: 2020/2021, można składać już od 01sierpnia 2020 roku a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2020 roku.

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenia rodzinne na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczeń rodzinnych oraz wypłata przyznanych świadczeń za miesiąc listopad nastąpi do 30 listopada tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczeń rodzinnych także od pierwszego miesiąca nowego okresu.


więcej »dodano dnia: 25-06-2020 10:59:26

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy, informuje, że w dniu 16 czerwca 2020 r. została wypowiedziana umowa z Bankiem Spółdzielczym Oddział w Głuszycy w sprawie prowadzenia bezpłatnych rachunków dla świadczeniobiorców Ośrodka. W związku z powyższym od miesiąca września 2020 r. Bank będzie pobierał opłaty za prowadzenie rachunku zgodnie z taryf opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Bank Spółdzielczym w Świdnicy.

Posiadacz rachunku ma prawo przed datą wejścia w życie zmian:

- wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym;

- zgłosić sprzeciw nie wypowiadając umowy, co skutkuje jej wygaśnięciem z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian;

- brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.


więcej »dodano dnia: 09-06-2020 15:12:45

 

 

Niniejszym informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy nr 1/D/2020 z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie czasu pracy w 2020roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy, dzień 12 czerwca 2019 roku jest dniem wolnym od pracy, w związku z czym Ośrodek będzie nieczynny.


więcej »dodano dnia: 01-07-2019 14:09:44

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy informuje:

wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z wymaganymi dokumentami na nowy okres zasiłkowy tj: 2019/2020, można składać już od 01 sierpnia 2019 roku a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019 roku.


więcej »dodano dnia: 25-06-2019 13:58:39

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 6/D/2019  z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy w związku z wysokimi temperaturami powietrza w dniach 25 i 26 czerwca 2019 r. Ośrodek będzie czynny od godziny 7:30 do 14:00.

 

 

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.


więcej »


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl