Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 55, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Aktualności

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


dodano dnia: 22-09-2020 11:49:47

PROGRAM TELEOPIEKA - BRANSOLETKA ŻYCIA W GMINIE GŁUSZYCA


 

W związku z realizacją w Gminie Głuszyca od kwietnia 2019 r programu Teleopieka - Bransoletka Życia, zapraszamy osoby chętne do udziału w programie do składania wniosków.

Warunkiem do zakwalifikowania się do programu jest:

- zamieszkiwanie na terenie gminy Głuszyca;

- ukończony 65 rok życia;

- dochód nie przekraczający kwoty 80% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez prezesa GUS, które według stanu na dzień 11 sierpnia 2020 r. wyniosło  5024,48 zł zł brutto ( 5024,48 zł x 80% = 4019,58 zł brutto)

Pierwszeństwo udziału w programie mają osoby starsze i samotnie zamieszkujące


więcej »dodano dnia: 16-09-2020 12:40:06

Nabór kandydatów na opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych

(osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym)

 W związku z realizacją na terenie Gminy Głuszyca projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy ogłasza nabór kandydatów na opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych (osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym)

 

SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ?

 

Opiekunem  może być osoba spełniające poniższe kryteria:

a) osoba, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej;

b) osoba, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej


więcej »dodano dnia: 26-08-2020 09:46:40

więcej »dodano dnia: 26-08-2020 09:27:24

więcej »dodano dnia: 14-08-2020 12:29:35

 

 

Niniejszym informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy nr 1/D/2020 z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie czasu pracy w 2020roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy, dzień 17 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy pracowników Osrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy, w związku z czym Ośrodek będzie nieczynny.


więcej »


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl