Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 55, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Aktualności

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


dodano dnia: 29-03-2024 11:07:01

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy informuje, że zgodnie z

Zarządzeniem Dyrektora Nr 4/D/2023 z dnia 28 marca 2024 r.

w dniu 29 marca 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy

czynny jest w godzinach od 7:00 do 12:00

                                                                                                                                                 Za utrudnienia przepraszamy

 więcej »dodano dnia: 29-03-2024 10:42:02

więcej »dodano dnia: 27-03-2024 12:21:17

📢Nabór kandydatów na opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych (osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym)
 
🔴 W związku z realizacją na terenie Gminy Głuszyca projektu pn. „Aktywni i bezpieczni – rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca” współfinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027 (FEDS 2021–2027), Fundusz na Recz Sprawiedliwej Transformacji Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy oraz Fundacja "Razem" ogłaszają nabór kandydatów na opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych (osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym)
 
 
 REKRUTACJA TRWA OD 27.03.2024r. DO 08.04.2024r.
 
🔴 SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ?
Opiekunem może być osoba spełniające poniższe kryteria:
• mieszka na terenie gminy Głuszyca;
• jest osobą bezrobotną zarejestrowanych w PUP (weryfikacja na podstawie urzędowego zaświadczenia – zaświadczenie nie starsze niż 30 lub osób biernych zawodowo (weryfikacja na podstawie urzędowego zaświadczenia wystawionego przez ZUS – druk US7 lub równoważny zaświadczenie nie starsze niż 30 dni)
• posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego (weryfikacja na podstawie zaświadczenia/oświadczenia)
Przyjmowanie zgłoszeń osób potrzebujących wsparcia do projektu następuje:
• telefonicznie pod nr 74 666 30 06,
• elektronicznie pod adresem: biuro@fundacjarazem.pl
• osobiście w biurze projektu wnioskodawcy ul. Mieszka I 2/7 w Wałbrzychu od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 15:00
• osobiście w biurze Realizatora od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 13:00, Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca
• podczas zorganizowanych spotkań rekrutacyjnych.
Dla dokumentów rekrutacyjnych przesłanych pocztą/kurierem lub dostarczonych osobiście za dzień
wpływu uważa się dzień, w którym dokumenty rekrutacyjne zostały doręczone do Biura Projektu.
Wszystkie dokumenty do pobrania znajdują się pod poniższym linkiem:

więcej »dodano dnia: 22-02-2024 10:36:48

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" - 2024

📢Szanowni Mieszkańcy Głuszycy.
🔴Od 1 marca 2024 osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach programu "Aktywny Samorząd" 2024.
🔴Głównym celem programu „Aktywny Samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
👉Nie musisz iść do urzędu (OPS lub PCPR), aby złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Złożysz wniosek nie wychodząc z domu. Wystarczy zarejestrować konto w systemie SOW.
Aby zacząć prace w systemie SOW wystarczy otworzyć dowolną przeglądarkę i wpisać adres https://sow.pfron.org.pl
👉 W przypadku ograniczonego dostępu do internetu skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 748456343 lub z Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychuwięcej »dodano dnia: 14-02-2024 10:43:59

 

Ogłoszenie

o naborze na stanowisko

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

edycja 2024

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy ogłasza nabór na stanowisko  Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z w/w orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnionych osób niepełnosprawnych;

więcej »


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl