Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 55, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Aktualności

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


dodano dnia: 10-02-2016 09:32:37

 

 

Szanowni Państwo,

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 20 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.


więcej »dodano dnia: 04-01-2016 14:54:02

APEL

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy  apelują do mieszkańców Głuszycy, aby nie pozostawali obojętni w okresie zimowym, w szczególności w czasie niskich temperatur powietrza na osoby bezdomne, przesiadujące na przystankach, ogrzewające się na klatkach schodowych lub nocujące na strychach, w piwnicach lub w altankach działkowych.

Wystarczy zawiadomić i zgłosić problem w Naszym Ośrodku lub Komisariacie Policji.

 

Nr. telefonów: 74 8456 343 – OPS Głuszyca

74 8456 317 oraz 997 – Komisariat Policji


więcej »dodano dnia: 04-08-2015 12:38:36

Komórka Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy informuje, że:

1) od dnia 1 sierpnia 2015 roku są przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od dnia 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku,

2) od dnia 1 września 2015 roku są przyjmowane wnioski:

- o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy trwający od dnia 1 listopada 2015 roku do 31 października 2016 roku,

- o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

 


więcej »dodano dnia: 03-07-2015 10:05:59
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca, ul. Grunwaldzka 38
 
poszukuje kandydatów na:
kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych
opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy prowadzi stały nabór kandydatów na kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych i opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.


W przypadku, gdy wymagane będzie ustanowienie kuratora lub opiekuna, Ośrodek przedstawi Sądowi wybraną kandydaturę. Ustanowienie kuratora lub opiekuna następuje w drodze postanowienia Sądu.


więcej »dodano dnia: 03-06-2015 15:26:09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy we współpracy z Samorządowym Przedszkolem w Głuszycy zaprasza serdecznie na "Wielki Festyn Rodzinny", który odbędzie się w dniu 12 czerwca o godz. 15:30. Informujemy, że pracownicy socjalni tut. Ośrodka będą udzielać wskazówek i pomocy zainteresowanym osobom w zakresie:

 • uprawnień i obowiązków, w związku z trudną sytuacją życiową (w szczególności w sferze socjalnej);

 • konsekwencji poszczególnych działań, które mogą zostać podjęte w konkretnej sprawie;

 • instytucji świadczących pomoc pozamaterialną i finansową oraz niezbędnych warunkach do jej uzyskania;

 • uzyskania pomocy dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

 • form pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oferowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i inne instytucje;

 • leczenia odwykowego i pomocy terapeutycznej dla sprawców i ofiar przemocy w rodzinie

a także:

 • pomoc w przygotowaniu pism urzędowych.


W ramach konsultacji asystent rodziny będzie:

 • udzielał informacji o możliwości pomocy  rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 • udzielał informacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

 • prowadził indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci.

W ramach konsultacji pracownicy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego będą:

 • udzielać informacji dotyczących uprawnień do świadczeń rodzinnych, świadczeń z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz w sprawach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych;

 • wyjaśnienie procedury przyznawania świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia dla opiekunów w związku z tym udzielanie informacji o niezbędnych dokumentach w celu uzyskania świadczeń rodzinnych bądź świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 • udzielać informacji dotyczących Karty Dużej Rodziny i uprawnień idących w związku z jej posiadaniem.


Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców !!!!!!!

 


więcej »


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl