Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
58-340 Głuszyca ul.Grunwaldzka 55, tel. 074/8456343, fax 074/8808295, e-mail: ops@opsgluszyca.pl
STATUT REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY STRATEGIA KADRA DANE ADRESOWE OFERTY PRACY KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ REJONY GODZINY PRACY WSPARCIE TERAPEUTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WSPIERANIE RODZINY INFORMACJE DLA KLIENTA USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DRUKI GODZINY PRZYJMOWANIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Zmniejsz rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Duży kontrast Czytaj treść
Aktualności

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


dodano dnia: 11-01-2013 08:57:07

UWAGA!

ZMIANY W ŚWIADCZENIACH PIELĘGNACYJNYCH  OD 1 STYCZNIA 2013 r.

WIĘCEJ W ZAKŁADCE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH - INFORMACJE DLA KLIENTA LUB PO KLIKNIĘCIU W PODKREŚLONY TEKST.


więcej »dodano dnia: 28-12-2012 08:25:21

                                                                                                                                         Głuszyca, 28.12.2012 r.

 

Protokół z rozstrzygnięcia najkorzystniejszej oferty cenowej na usługę: sprawienie pochówku w roku 2013 na potrzeby OPS Głuszyca

 

 

W wyniku zamieszczonych ogłoszeń na terenie gminy Głuszyca oraz stronie internetowej OPS wpłynęły we wskazanym terminie 2 oferty cenowe:

  1. Zakład Pogrzebowy ,,eSka” z Wałbrzycha Pana Sławomira Kwiatkowskiego – za cenę 1550 brutto
  2. PPHU Handel i Kamieniarstwo Robert Szwarczewski z Głuszycy – za cenę 1400 zł brutto.

Mając na uwadze najkorzystniejszą cenowo ofertę oraz dodatkowe nieodpłatne propozycje usług oferowanych w ramach sprawienia pochówku, komisja w składzie:

  1. Małgorzata Włochal
  2. Ewa Szyszka
  3. Katarzyna Starzyńska

rekomenduje do zawarcia umowy na usługę sprawienia pochówku w roku 2013 PPHU Handel i Kamieniarstwo Robert Szwarczewski z Głuszycy.

 

Podpisy na oryginale protokołu.


więcej »dodano dnia: 21-12-2012 14:15:37

    Głuszyca: 14.12.2012 r.

Ogłoszenie

  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy ogłasza otwarty konkurs ofert na usługę nieprzekraczająca w skali roku wartości kwoty 14 000 EURO dot: kompleksowego sprawienia pochówku dla podopiecznych OPS Głuszyca.

Oferty należy składać w siedzibie OPS przy ulicy Grunwaldzkiej 38 w Głuszycy w terminie do 27.12.2012 r . do godz. 12.00

Oferta winna wskazywać ostateczne ceny z uwzględnieniem VAT  jakimi obciążany będzie OPS z następujących czynności:

-          zakup trumny

-          Krzyż + tabliczka

-          Kopanie i zasypanie grobu

-          Niesienie trumny

-          Przewiezienie zwłok z miejsca zgonu do kaplicy cmentarnej.

 

Z wyłonionym oferentem zawarta zostanie umowa w przedmiocie usługi na okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.


więcej »dodano dnia: 30-11-2012 08:51:15

 

Apel do mieszkańców gminy Głuszyca

 

Okres zimowy jest dla wielu osób trudny w codziennym funkcjonowaniu. Wiele osób pozostaje bez dachu nad głową, koczując na klatkach schodowych, strychach, piwnicach, przystankach lub ogródkach działkowych. Co roku staramy się monitorować miejsca w których najczęściej można spotkać osoby bezdomne. Aby jednak reagować natychmiastowo potrzebujemy również uwag i wskazówek mieszkańców.  Dlatego Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z ogromną prośbą o informowanie pod niżej wskazanymi numerami telefonów o każdej zauważonej przez Państwa sytuacji wskazującej, iż życie ludzkie może być zagrożone z uwagi na wychłodzenie lub zamarznięcie. Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka.

Ośrodek Pomocy Społecznej – 74 8456 343

Komisariat Policji – 74 8456 317 lub 997


więcej »dodano dnia: 19-11-2012 12:52:48

więcej »


Biuletyn informacji Publicznej
strony internetowe HM sp. z o.o. 2008 www.hm.pl
profesjonalny hosting www.hb.pl